Bilety miesięczne i doładowania karty miejskiej

Uczniowie uprawnieni do bezpłatnych biletów miesięcznych z terenu Gminy Suwałki będą mogli od 22 sierpnia 2017 roku do dnia 11 września 2017 roku bezpłatnie doładować Suwalskie Karty Miejskie w Centrum Obsługi Klienta ul. Noniewicza 71 A w Suwałkach na miesiąc WRZESIEŃ 2017 roku. Doładowania kart na kolejne miesiące dokonać można:

  • od dnia 22 sierpnia 2017 roku - na miesiąc wrzesień 2017 roku
  • od dnia 25 września 2017 roku - na miesiąc październik 2017 roku
  • dnia 23października 2017 roku – na miesiąc listopad2017 roku
  • dnia 27 listopada  2017 roku – na miesiąc grudzień 2017 roku

do 5 dnia kolejnego miesiąca.

Centrum Obsługi Klienta ul. Noniewicza 71 A w Suwałkach czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 900do 1600.

Bilety miesięczne PKS na miesiąc wrzesień 2017 roku będą do odebrania w sekretariacie szkoły w ostatnich dniach miesiąca sierpnia, bilety na kolejne miesiące będą do odebrania także w ostatnich dniach kolejnych miesięcy.

Organizacja roku szkolnego 2017/18

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczną się  4 września 2017 r.

Oddział przedszkolny ( 3- 4 latki) zaczyna pracę 1 września 2017r.

(szczegółowy harmonogram zamieścimy 25 sierpnia 2017 r.)

Oddział przedszkolny

Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki dla dzieci w wieku do 5 lat.

 

Szanowni Rodzice, dziękujemy za bardzo duże zainteresowanie oddziałem przedszkolnym w SP2 dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Jednocześnie informujemy, że już nie dysponujemy wolnymi miejscami.

IS_plakat3.jpg

Lato w Mieście

List Prezydenta Miasta Suwałk do Uczniów

Wakacyjna oferta Muzeum Okręgowego

Ogólnodostępne zajęcia i imprezy dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Publicznej

Wakacje z OSIR

osir.jpgosir2.jpgsok.jpgsok2.jpgsok3.jpgsok4.jpg

 

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2016/2017

 Szkoła Podstawowa nr 2

im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach

 

godz. 8.15- kl. I-III SP2- uroczystość na sali gimnastycznej

(po uroczystości na sali gimnastycznej spotkania w klasach z wychowawcami)

Klasa 1a- sala nr 9- p. Wanda Szczesna

Klasa 1b- sala nr 16- p. Ewa Miklaszewicz

Klasa 1c- sala nr 7- p. Kamila Stelmach

Klasa 2a- sala nr 8-p. Wiesława Malinowska

Klasa 2b- sala nr 13- p. Beata Wawrentowicz

Klasa 2c- sala nr 2- p. Ewa Szczesna  

Klasa 2d- sala nr 14- p. Anna Kamyszek

Klasa 2e- sala nr 8- p. Irena Schabieńska

Klasa 3a- sala nr 6-p. Elżbieta Stefanowicz

Klasa 3b- sala nr 4- p. Grażyna Serafin

Klasa 3c- sala nr 15- p. Ewa Górska

Klasa 3d- sala nr 3- p. Ewa Gorszewska

Klasa 3e- sala nr 10- p. Teresa Sinkiewicz- Romatowska

godz. 9.30- kl. IV-VI SP2- uroczystość na sali gimnastycznej

(po uroczystości na sali gimnastycznej spotkania w klasach z wychowawcami)

Klasa 4a- p. Adrianna Rybak- sala nr 7

Klasa 4b- p. Grażyna Gwiazdowska- sala nr 8

Klasa 4c-p. Grażyna Jarmołowicz- czytelnia

Klasa 5a- p. Jacek Żyliński- sala nr 6

Klasa 5b- p. Agnieszka Opanowska- sala nr 11

Klasa 5c- p. Dorota Dziechciarz- sala nr 10

Klasa 6a- p.  Aneta Orchowska- sala nr 9

Klasa 6b- p. Bożena Nalaskowska- sala nr 16

Klasa 6c- p. Izabela Kruszko- sala nr 13

Klasa 6d- p. Agnieszka Zuchwalska- świetlica szkolna

Gimnazjum nr 1

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach

godz. 11.00- kl. I-III  uroczystość na sali gimnastycznej

(po uroczystości na sali gimnastycznej spotkania w klasach z wychowawcami)

Rozliczenie podręczników uszkodzonych,zniszczonych lub niezwróconych

Przypominamy, że zgodnie z przepisami, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, należy dokonać wpłaty kwoty kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach : 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949 

W treści przelewu należy wpisać:

1. W przypadku podręczników darmowych z MEN: "Zwrot za podręczniki kl...., cz....ZS8 (imię i nazwisko dziecka)"

2. W przypadku podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych z dotacji celowej:"Zwrot za podręczniki/materiały edykacyjne - kl.....-dotacja ZS8 (imię i nazwisko dziecka)".

Informacji o kosztach zakupu podręczników udzielają nauczyciele bibliotekarze szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej

Materiał do pobrania: oświadczenia i karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2017/2018 

Uwaga, uczniowie III klasy gimnazjum

4 maja ruszył elektroniczny system naboru do szkół ponadgimnazjalnych w mieście Suwałki. Na stronie https://suwalki.edu.com.pl/kandydat/ znajdziecie także ofertę edukacyjną, terminy i ważne informacje związane z rekrutacją.

Informacja nt. języka nauczania w oddziale dwujęzycznym

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59) art.154 ust.4 i Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 60) art. 204 ust. 3 informuję, iż językiem nauczania w oddziale dwujęzycznym jest język angielski.

Dyrektor ZS 8 Ewa Brzozowska