Stypendium szkolne

Od 1 października 2015 r. zmienia się kwota dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do korzystania ze stypendium szkolnego. Miesięczna wysokość dochodu nie może być większa niż kwota 514,00zł. netto/1os.
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio dochody uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku ( w tym przypadku za miesiąc WRZESIEŃ 2015).
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego są dostępne na stronie internetowej szkoły www.zs8.suwalki.pl oraz w pokoju nr 4.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 1 października 2015r. do 15 października 2015 r. w szkole w pokoju nr 4 ( I piętro biuro).

Szczegóły w zakładce: Stypendia socjalne i wyprawka szkolna 2015/2016

Korzystanie z podręczników

 • Przypominamy, że przez cały okres użytkowania wypożyczonych ze szkoły podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek.
 • Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych.
 • Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie ww. materiałów dołączonych do podręcznika skutkuje koniecznością  zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 • W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie, szkoła może żądać od rodzica ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

szczegóły: załącznik nr 9 Statutu

Stołówka szkolna 2015/2016

październik 21 dni x 3,90=81,90 zł.

Wpłat proszę dokonywać do piątego dnia każdego miesiąca.

Karty obiadowe są wydawane od 1 do 5 października w godz. 8-15 u p. intendentki po okazaniu dowodu wpłaty. Brak wpłaty w ustalonym terminie spowoduje skreślenie z listy osób żywionych.

Bezpiecznych, przepięknych wakacji!

wakacje2015-iconDrodzy uczniowie!

Życzymy Wam bezpiecznych, przepięknych wakacji, które dostarczą niezapomnianych wspomnień.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach

Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna 2015"

Ogłoszenie-rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w 2015 r.

Projekt programu "Wyprawka szkolna" na 2015 r. dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Akty prawne oraz pod następującym adresem:

 <http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271657#12271657>
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271657#12271657

 

Postępowanie uzupełniające do gimnazjum

Uwaga kandydaci do Gimnazjum nr 1!

Przypominamy, że postępowanie uzupełniające do gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 rozpocznie się 26 czerwca br. Ostateczny termin ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych został ustalony na dzień 8 lipca 2015 r. na godz. 15.00 (zgodnie z zarządzeniem nr 8/2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia18 lutego 2015 r. zmieniającym zarządzenie nr 5/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz zasad rekrutacji do szkół).

Tegoroczne wakacje nie będą nudne!

 • Jak co roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach przygotował dla młodych mieszkańców naszego miasta program letniego, aktywnego wypoczynku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą OSIRu.
 • Ciekawą ofertę  na dwa letnie miesiące przygotował również SOK. Na młodszych i starszych czekają warsztaty i zajęcia muzyczne, taneczne, teatralne i plastyczne.Informacja o zajęciach w SOKu.
 • Kolejna propozycja to wakacje z Biblioteką Publiczną. Biblioteka zaprasza do świata Krasnali i proponuje zajęcia plastyczne, rebusy pantomimiczne, gry i zabawy.
 • Warsztaty plastyczne, kulinarne, gry oraz zwiedzanie nowej ekspozycji "Egzotyczne wakacje", to tylko niektóre propozycje przygotowane przez  Muzeum Okręgowe w Suwałkach.

 

Wakacje nie zwalniają od myślenia-odpoczywaj bezpiecznie!

wakacjeDrodzy uczniowie, niebawem czeka na Was mnóstwo wakacyjnych przyjemności. Nad wodą, w lesie, w czasie podróży, czy w mieście, zawsze pamiętajcie o rozsądnym i bezpiecznym zachowaniu.

Polecamy Wam film pt."Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i korzystanie ze sportów wodnych". Wskazówki, które tu znajdziecie, na pewno okażą się pomocne w chwili zagrożenia.

 

Pamiętajcie, wakacje nie zwalniają od myślenia- odpoczywajcie bezpiecznie!

Prezentujemy się na Forum Kreatywności i Małych Projektów Edukacyjnych

9 czerwca w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach odbyło się Forum Kreatywności i Małych Projektów Edukacyjnych. To już kolejny udział naszej szkoły w prezentacjach kreatywnych działań wykraczających poza standardy klasowo-lekcyjne oraz realizowanych przez młodzież małych projektów edukacyjnych. W naszej szkole można rozwijać swoją kreatywność, czego dowodzą liczne koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia i uwzględniające potrzeby uczniów, dlatego wybór działań na prezentację był trudny. Postanowiliśmy opowiedzieć o udziale dzieci i młodzieży w dwóch największych przedsięwzięciach:

 1. Mały projekt szkolny dofinansowany przez miasto Suwałki „Mam biało-czerwone serce. Jestem dumny z Polski i Suwałk” (koordynatorzy: dyr. Ewa Brzozowska, Irena Schabieńska, Małgorzata Poznańska)
 2. Projekt „e-Motion Pictures” - realizowany w latach 2013 -2015 w ramach programu „Comenius - Partnerskie Projekty Szkół” (koordynator Małgorzata Dziuba).

Na Forum obejrzeliśmy też ciekawe działania innych szkół, które zainspirowały nas i wyzwoliły kreatywność - w przyszłym roku u nas znowu będzie ciekawie!

forum2 2

forum2 1