Rekolekcje Wielkopostne

SZANOWNI RODZICE

uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum !

W dniach 16.03-19.03.2015 roku w Parafii pod wezwaniem Św. Aleksandra planowane są rekolekcje wielkopostne.

Program rekolekcji w klasach I- VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach jest następujący:

  • klasy I-III szkoły podstawowej :
  • klasy IV-VI szkoły podstawowej :

16.03-17.03.2015r.- 11.45-13.00- zajęcia rekolekcyjne w kościele

16.03-17.03.2015r.- 10.15-11.30- zajęcia rekolekcyjne w kościele

Program rekolekcji w klasach I-III Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach jest następujący:

klasy I-III gimnazjum :

18.03-19.03.2015r.- 10.15-11.30- zajęcia rekolekcyjne w kościele

     Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. z dnia 24 kwietnia 19992 r.) §10 pkt. 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci.

Zapraszamy rodziców uczniów do udziału w rekolekcjach.

Dyrektor szkoły

Ewa Brzozowska

Rekrutacja do Gimnazjum nr 1 rok szk.2015/2016

pub2.jpgpub1.jpg

Zasady rekrutacji do gimnazjum

Terminy rekrutacji do gimnazjum

Zgłoszenie kandydata do gimnazjum z obwodu

Wniosek kandydata do gimnazjum spoza obwodu

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 2 i oddziału przedszkolnego w szkole rok szk.2015/2016

1obraz.jpgslajd2.jpg

Kryteria rekrutacji do przedszkola

Informacje o naborze elektronicznym do oddziału przedszkolnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do przedszkola

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zgłoszenie kandydata do szkoły podstawowej z obwodu

Wniosek kandydata do szkoły podstawowej spoza obwodu

Rok szk.2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców

rokGimnazjalisto! Tu znajdziesz nformacje o zawodach, kwalifikacjach, typach szkół, warunkach uzyskania możliwości pracy w zawodzie, a także materiały do obejrzenia i pobrania - plakaty, broszury, ulotki promocyjne oraz filmy i spoty informacyjne - zapraszamy do Strefy Ucznia, przygotowanej przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcow/strefa-ucznia/1485-strefa-ucznia

Rządowy program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

bezpieczna szkolaRządowy program na lata 2014-2020 jest kontynuacją Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, a także działań podjętych w 2013 roku w ramach kierunku polityki oświatowej państwa pn. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych oraz priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. Rok Bezpiecznej Szkoły.

http://men.gov.pl/index.php/2014-11-28-08-11-26