Wesołych Świąt

choinka 2014
"Jest taka noc, na którą człowiek czeka
i za którą tęskni.
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole,
Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść...
Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia...
To noc wyjątkowa... Jedyna... Niepowtarzalna...
Noc Bożego Narodzenia..."

Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom administracji i obsługi, Uczniom, Rodzicom oraz ich Najbliższym- szczęśliwych, radosnych, pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia, a także spełnienia wszystkich marzeń w nadchodzącym Nowym 2015 Roku

życzy Dyrekcja

Życzenia

mikolaj2Spokojnych, rodzinnych, pełnych uśmiechu i miłości Świąt Bożego Narodzenia

oraz spełnienia wszystkich marzeń w Nowym 2015 roku

życzy

Samorząd Uczniowski

Gimnazjum nr 1 im Marszałka J. Piłsudskiego w Suwałkach

Bilety PKS i doładowanie Suwalskiej Karty Miejskiej

Wydanie biletów PKS i doładowania Suwalskiej Karty Miejskiej w roku 2015 nastąpią w dniach:

15 grudzień 2014 roku - na miesiąc styczeń 2015 roku

20 styczeń 2015 roku - na miesiąc luty 2015 roku

23 luty 2015 roku – na miesiąc marzec 2015 roku

20 marzec 2015 roku – na miesiąc kwiecień 2015 roku

17 kwiecień 2015 roku – na miesiąc maj 2015 roku

25 maj 2015 roku – na miesiąc czerwiec 2015 roku

W związku z powyższym należy składać karty w wymienionych dniach w sekretariacie uczniowskim szkoły rano do godz. 930

Uczniowie, którzy z różnych względów nie pozostawią kart w sekretariacie szkoły w wyznaczonych dniach, będą mieli możliwość bezpłatnego doładowania karty w siedzibie PGK Centrum Obsługi Klienta ul. Sejneńska 82 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 14.00) od następnego dnia po wyznaczonym dniu doładowań w szkole - do 5 dnia każdego miesiąca.

 

Informujemy, że od dnia 18.08.2014 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach zmienił adres swojej siedziby na ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. W związku z powyższym prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres.

                                                                                 

Bezpłatne podręczniki

  • Zarządzenie dyrektora ZS 8 w Suwałkach w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów edukacyjnych.
  • Zwrot kosztów uszkodzonego podręcznika „Nasz Elementarz” - informacja

 Przypominamy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część …” podając numer jednej z czterech części.

Podstawa prawna

Art. 22ak ust. 3. i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

 

Stypendia socjalne i wyprawka szkolna

Ogłoszenie

Dyrektor ZS8 informuje, iż od dnia 04 listopada 2014 roku do dn. 13 listopada 2014r. można zgłaszać się do sekretariatu z rachunkami zakupu podręczników. Zwrot dofinansowania do podręczników szkolnych będzie wypałacany w dniach  07.11.2014 i 14.11.2014 w godz. 10-15.

Przypominamy, że wnioski o stypendia można składać w pokoju nr 4 (administracja szkoły, łącznik, 1 piętro) w każdym terminie, w przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej rodziny w stosunku do miesiąca sierpnia.

 

Więcej artykułów…

  1. Stołówka szkolna