Bezpłatne podręczniki

Zarządzenie dyrektora ZS 8 w Suwałkach w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów edukacyjnych.

 

Regulamin korzystania z podręczników.

Stypendia socjalne i wyprawka szkolna

Przypominamy, że wnioski o stypendia i wyprawkę szkolną należy składać w pokoju nr 4 (administracja szkoły, łącznik, 1 piętro) w terminie do 15 września.

 

Bilety PKS i doładowanie Suwalskiej Karty Miejskiej

Wydanie biletów PKS i doładowania Suwalskiej Karty Miejskiej w roku 2014 nastąpią w dniach:

  • 23 września 2014 r. na miesiąc październik 2014 r.
  • 22 października 2014 r.na m-c listopad 2014 r.
  • 21 listopada 2014 r.na m-c grudzień 2014 r.

W związku z powyższym należy składać karty w wymienionych dniach w sekretariacie uczniowskim szkoły rano do godz. 930

Uczniowie, którzy z różnych względów nie pozostawią kart w sekretariacie szkoły w wyznaczonych dniach, będą mieli możliwość bezpłatnego doładowania karty w siedzibie PGK Centrum Obsługi Klienta ul. Sejneńska 82 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 14.00) od następnego dnia po wyznaczonym dniu doładowań w szkole - do 5 dnia każdego miesiąca.

Bilety miesięczne PKS na miesiąc wrzesień będą do odebrania w sekretariacie szkoły w ostatnich dniach sierpnia, bilety na kolejne miesiące będą do odebrania także w ostatnich dniach kolejnych miesięcy.

Informujemy, że od dnia 18.08.2014 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach zmienił adres swojej siedziby na ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. W związku z powyższym prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres.

                                                                                 

Stołówka szkolna

Wpłaty za obiady proszę dokonywać na konto bankowe do 10. każdego miesiąca. Brak wpłaty w ustalonym terminie spowoduje skreślenie z listy osób żywionych.

Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach

Bank PKO SA/bez prowizji/

67 1240 521111 11 0000 49290714

opłata za wrzesień: 17x3,90=66,30 zł.

Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie

Zgodnie z "Regulaminem przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Suwałk za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie" stanowiącym załącznik uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie realizacji Programu wspierania uczniów zdolnych w Miescie Suwałki do 2015 roku stypendia otrzymało 16 uczniów Zespołu Szkół nr 8:

1. Anzulewicz Michał

2. Bukowska Agata

3. Bukowski Mateusz

4. Gaiński Krzysztof Piotr

5. Kleszczewska Martyna

6. Nowosadko Julita

7. Pietras Maciej

8. Popławski Maciej

9. Rozmysłowska Zuzanna

10. Rutkowski Kacper

11. Słuchocka Joanna

12. Szczepkowski Artur

13. Szymczyk Barbara

14. Śliwowski Szymon

15. Winniczuk Patrycja

16. Zielińska Monika

GRATULUJEMY!

Więcej artykułów…

  1. Ogłoszenie