Życzenia na zakończenie roku szkolnego

slonce

              Drodzy Uczniowie!

     Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich czas wakacji. Życzymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze, pamiętając jednocześnie o bezpieczeństwie, byśmy wszyscy cali, zdrowi i w doskonałych humorach mogli spotkać się we wrześniu.


Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna SP2

Bezpieczny wypoczynek - poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

List Minister Edukacji Narodowej

List Prezydenta Miasta Suwałk

 

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2017/2018

 

Klasy VII Szkoły Podstawowej nr 2 i II-III Gimnazjum nr 1

godz. 8.00- uroczystości na sali gimnastycznej

Po uroczystościach spotkania z wychowawcą w salach lekcyjnych:

7a- sala nr 111

7b- sala nr 112

7c- sala nr 203

7d- sala nr 204

IIa- sala nr 206

IIb- sala nr 205

IIc- sala nr 03

IId- sala nr 106

IIIa- sala nr 107

IIIb- sala nr 05

IIIc- sala nr 202

IIId- sala nr 04

Klasy: I-III Szkoły Podstawowej nr 2

godz. 10.00-uroczystości na sali gimnastycznej

Po uroczystościach spotkania z wychowawcą w salach lekcyjnych:

1a- sala nr 08

1b- sala nr 109

1c- sala nr 209

1d- sala nr 110

2a- sala nr 010

2b- sala nr 210

2c- sala nr 111

3a- sala nr 207

3b- sala nr 208

3c- sala nr 112

3d- sala nr 113

3e- sala nr czytelnia SP2

Klasy: IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2

godz. 11.00- uroczystości na sali gimnastycznej

Po uroczystościach spotkania z wychowawcą w salach lekcyjnych:

4a- sala nr 201

4b- sala nr 02

4c- sala nr 4

4d- sala nr 104

4e- sala nr czytelnia

5a- sala nr 109

5b- sala nr 110

5c- sala nr 014

6a- sala nr 103

6b- sala nr 210

6c- sala nr 111

Rozliczenie podręczników zniszczonych i zagubionych

Przypominamy, że zgodnie z przepisami, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, należy dokonać wpłaty kwoty kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach : 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949 

W treści przelewu należy wpisać:

"Zwrot za podręcznik - kl..... SP2 ( imię i nazwisko dziecka)".

Informacja o wartości podręczników.

List do rodziców i uczniów klas VII i II gim.

Prosimy o zapoznanie się z listem Minister Edukacji Narodowej w sprawie organizacji naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Szczegóły tutaj

 

Stypendium szkolne socjalne

Informacja dla rodziców

Sprawa: stypendium szkolne o charakterze socjalnym

  1. Decyzje o przyznaniu stypendium szkolnego należy odbierać w biurze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach.
  2. Zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym informujemy, że stypendium może być przeznaczone tylko na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (słowniki, lektury, przybory szkolne, odzież sportowa, obuwie sportowe).
  3. Zakupu można dokonać w każdym dowolnie wybranym sklepie. Na każde dziecko wymagana jest odrębna faktura. Szkoła zrefunduje poniesione wydatki na podstawie imiennych faktur wystawionych na wnioskodawcę (na podstawie decyzji).
  4. Rodzic po dokonanym zakupie zgłasza się do szkoły z fakturą (fakturami) w dniach: .
  5. W piątek w godz. od 12.00-14.00 każdego tygodnia będzie zwrot kosztów zakupu poniesionych zgodnie z decyzją o przyznaniu stypendium (termin realizacji do 22.06.2018)

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych - potwierdzenie woli

Uwaga Rodzice Kandydatów do klasy pierwszej lub przedszkola w SP2

W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo wzory potwierdzenia woli przyjecia dziecka do przedszkola lub klasy pierwszej oraz obowiązujące terminy. 

“Niebieski Promyk” – program na rzecz suwalskich dzieci z autyzmem

Prezydent Suwałk podjął decyzję o realizacji pilotażowego programu na rzecz wsparcia dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera i ich rodzin pn. „Niebieski Promyk”. Zachecamy do zapoznania się z celami programu i ofertą wsparcia rodziców, nauczycieli  i dzieci. https://um.suwalki.pl/niebieski-promyk/

Więcej o autyzmie w zakładce http://www.zs8.suwalki.pl/pedagog-i-psycholog

Zapraszamy do SP2