Zmiana w organizacji roku szkolnego

Informujemy, że nastąpiła zmiana w organizacji roku szkolnego.

Dzień 14.10.2014 r. (Dzień Edukacji Narodowej) jest dniem wolnym od zajęć, natomiast wcześniej planowany jako wolny 24.04.2015 r. jest dniem pracy.

Bezpłatne podręczniki

Zarządzenie dyrektora ZS 8 w Suwałkach w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów edukacyjnych.

 

Regulamin korzystania z podręczników.

Stypendia socjalne i wyprawka szkolna

Przypominamy, że wnioski o stypendia można składać w pokoju nr 4 (administracja szkoły, łącznik, 1 piętro) w każdym terminie, w przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej rodziny w stosunku do miesiąca września.

 

Bilety PKS i doładowanie Suwalskiej Karty Miejskiej

Wydanie biletów PKS i doładowania Suwalskiej Karty Miejskiej w roku 2014 nastąpią w dniach:

  • 23 września 2014 r. na miesiąc październik 2014 r.
  • 22 października 2014 r.na m-c listopad 2014 r.
  • 21 listopada 2014 r.na m-c grudzień 2014 r.

W związku z powyższym należy składać karty w wymienionych dniach w sekretariacie uczniowskim szkoły rano do godz. 930

Uczniowie, którzy z różnych względów nie pozostawią kart w sekretariacie szkoły w wyznaczonych dniach, będą mieli możliwość bezpłatnego doładowania karty w siedzibie PGK Centrum Obsługi Klienta ul. Sejneńska 82 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 14.00) od następnego dnia po wyznaczonym dniu doładowań w szkole - do 5 dnia każdego miesiąca.

Bilety miesięczne PKS na miesiąc wrzesień będą do odebrania w sekretariacie szkoły w ostatnich dniach sierpnia, bilety na kolejne miesiące będą do odebrania także w ostatnich dniach kolejnych miesięcy.

Informujemy, że od dnia 18.08.2014 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach zmienił adres swojej siedziby na ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. W związku z powyższym prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres.

                                                                                 

Stołówka szkolna

Wpłaty za obiady proszę dokonywać na konto bankowe do 10. każdego miesiąca. Brak wpłaty w ustalonym terminie spowoduje skreślenie z listy osób żywionych.

Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach

Bank PKO SA/bez prowizji/

67 1240 521111 11 0000 49290714

opłata za październik: 23x3,90=89,70 zł.

UWAGA! Osobom, które do 13 października nie uiszczą opłaty za żywienie, nie będą wydawane obiady.

Prosimy o zgłaszanie nieobecności uczniów do p. intendentki Alicji Kulbackiej, tel. 798195645